გაზეთი:   მებრძოლი უღმერთო
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-429 1932 1933 1934
K-1-92 1932 1933 1934
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მებრძოლი უღმერთო". 1932. საქ. მებრძოლ უღმერთოთა კავშირის ცენტრ. და თბილისის საბჭოების სამეცნიერო-მეთოდური ორგანო. ორკვირეული სურათებიანი ანტირელიგიური ჟურნალი. თბილისი. /მგებ. რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1932 . №№ 1 (იანვ.), 2, 3, 3, 5 და 6-7

(უნ.)

წინა გვერდი