გაზეთი:   მეგობარი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1915
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: დ.ი.შარაშენიძე
რედაქტორები: დ.ი.შარაშენიძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2308 1915 1916
F-2-2308 1915 1916
K-2-530 1915 1916
K-09-530 1916
P 1915 1916
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მეგობარი". 1915-1916. ყოველდღიური საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი. ქუთაისი. რედ.-გამ. - . . შარაშენიძე. (სტამბა "ძმობა").

სოც.-ფედ. მიმართ. ორგანო; უმთავრ. თანამშრ.: გრ. გველესიანი, იპ. ამ (კიტა აბაშიძე), . ჭუმბურიძე, . უზნაძე და სხვანი.

1915 . №1 (1/X) - №75 (31/XII); თით. 4 გვ.

1916 . №76 (1/I) - №121 (28/II); თით. 4 გვ.

"მეგობარი"- შემდეგ იცემოდა გაზ. "ჩვენი მეგობარი" (1916-1917).

გაზეთის შესახებ იხ. . მახარაძე - თხზულებანი . III. შენიშვნა 49 (318 გვ.).

(უნ.; საჯ.; სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1915წ. - P21/1915;  1916წ. - P9/1916

 

 

წინა გვერდი