გაზეთი:   მედინფორმი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1995
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1422 1995 1996
K-1-1240 1995
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი