გაზეთი:   მე - 9 ტალღა
გამოცემის ადგილი : გაგრა
გამოც.დაწყების თარიღი : 1991
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-899 1991
K-1-892 1991
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი