გაზეთი:   მსახიობის დღე
გამოცემის ადგილი : თფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1920
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-244 1920 1923
K-1-276 1920
P 1920 1923
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 "მსახიობის დღე". 1920, 1921, 1923. (მსახიობთა ყოველწლიური ორგანო). თბილისი. [სარედაქც. კოლეგია].

იცემოდა მსახიობის დღესთან (2 იანვარი) დაკავშირებით; სულ გამოვიდა:

№1 [1920 .] 16 გვ. გამოცემა მდარე ქაღალდზეა; თარიღი არ არის აღნიშნული.

№ ? 1920 . (2/I), 8 გვ. დიდ. - რედ. . დადიანი; გამომც. - მსახიობთა  კავშირის (დაარსებ. 1917 .) საბჭო.

№2 [1921 .] 16 გვ. გამოცემა მდარე ქაღალდზეა.

№3. 1923 . (2/I), 6 გვ. რედ. . დადიანი. გამომცემელი - სრულიად საქართველოს მსახიობთა კავშირი.

მესამე ნომერი შეიცავს მწერალთა და მსახიობთა სტატიებს ქართ. თეატრის 73 წლისთავის შესახებ.

შენიშვნა: სრული კომპლექტები ბიბლიოთეკებში არ მოიპოვება.

(უნ.; საქ. მუზ.; სარევ. მუზ.; ქუთ. მხ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1920წ. - P9/1920;  1923 წ. - P36/1923;

 

წინა გვერდი