გაზეთი:   მსგეფსი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1994
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: ირაკლი ტაბლიაშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1091 1994 1995 1996 1997
K-1-1039 1994 1995 1996 1997
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი