გაზეთი:   მუზარადი
გამოცემის ადგილი : პარიზი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1938
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ბეჭდვის ადგილი: საფრანგეთი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2032 1938
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი