გაზეთი:   მუსიკა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1992
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-898 1992 1995 1996 1997 2000 2001
K-1-899 1992 1995 1996
K-2-899 1992
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი