გაზეთი:   მუშა - ტრუდ
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1933
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2320 1933
K-1-85 1933
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი