გაზეთი:   მუშა - გამსვლელი რედაქცია ბაზრობაზე
გამოც.დაწყების თარიღი : 1936
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
K-1-452 1936
K-2-452 1936
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მუშა" - "Вечерний Тбилиси". 1936. გამსვლელი რედაქცია [თბილისის] ბაზრობაზე. Выездная редакция на ярмарке. [გაზ. "მუშისა" და "Вечерний Тбилиси"- ერთდროული გაზეთი]. თბილისი.

1936 . №1 (22/X) - №3 (3/XI); თით. 2 გვ.

(პალატა)

წინა გვერდი