გაზეთი:   მუშათა შეფობა
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1929
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2180 1929
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

 

"მუშათა შეფობა". "Рабочее шефство". 1929-1932. ქალაქისა და სოფლის კავშირის საზოგადოების ქალაქის რაიონის საბჭოს (1932 წელში - ორჯონიკის სახელობ. რაიონის საბჭოს) ერთდღიური გაზეთი. თბილისი. რედ. - სარედ. კოლეგია.

1929 . [№1] (2/VI), 4 გვ.

1930 . ..?

1931 . №1, №2 (16/II)

1932 . №3 (7/VI); 4 გვ.

(უნ.; ქუთ. მხარ. მუზ.)

წინა გვერდი