გაზეთი:   მუშა და გლეხი
ორგანო : საქარ.კომ.პარტ.ქუთ.სამაზ.კომიტ. და სამაზ.აღმასკ.და პროფ.კავშ.ორგანო
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1921
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: სარედაქციო კოლეგია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-431 1921 1922 1923 1924
F-2-431 1921 1924
K-2-81 1921 1924
K-09-81 1921 1924
P 1921 1924
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მუშა და გლეხი". 1921-1924. საქ. . . () ქუთაისის საგუბერნიო კომიტეტის და საგუბერნიო რევკომის ორგანო. (1921 წლის 8 მაისიდან (№11) - "საქ. . ქუთაისის სამაზრო კომიტეტისა და სამაზრო რევ. კომიტეტის ორგანო"; 1923 წლიდან - ქუთაისის სამაზრო კომიტეტისა და აღმასკომის ორგანო). ყოველკვირეული საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი. რედ. - სარედ. კოლეგია. (სტამბა "წითელი ვარსკვლავი").

სულ გამოვიდა:

1921 . №1 (3/IV) - №67 (29/XII); თით. 4 გვ. (ტირაჟი 3000 .).

1922 . №1 (1/I) - №49 (25/XII); თით. 4 გვ. (ტირაჟი 400 .).

1923 . №1 (1/I) - №53 (30/XII); თით. 4 გვ. (ტირაჟი 700 .).

1924 . №1 - №52 (23/XII); თით. 4 გვ. (ტირაჟი 2000 .).

(უნ.; სარევ. მუზ.; ქუთ. საჯ.; ქუთ. მხ. მუზ.)

 

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1921 წ. - P5/1921; 1924 წ. - P11/1924;

წინა გვერდი