გაზეთი:   მუშა მეტყავე
ორგანო : საქ.ტყავ.ტრესტის თბილისის წარმოებების მუშა - მოსამს.ორგანო
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1930
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-436 1931 1932 1933 1934 1935 1936
F-2-436 1931 1933 1934 1935
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მუშა-მეტყევე". "Рабочий кожевник". 1930-1935. საქტყავტრესტის ტფილისის წარმოების მუშა-მოსამსახურეთა ორგანო. Газета рабочих и служащих предприятий Кожтреста. [1935 . ქვესათაური: Орган парткома ф-ки обуви им. Сталина и Ц., П, Союза обувшиков и кожевников Грузии.] ყოველდეკადური გაზეთი. თბილისი. რედ. -  სარედაქციო კოლეგია.

1930 . 1 (9/VII) - 7 (19/XII)..? თით. 4 გვ.

1931 . ... 13 (21) (26/VII) - 22 (30) (27/XII) თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 1500 .)

1932 . 23 (31) (9/I)- 44 (52) (30/XII) თით. 4 გვ.

1933 . 45 (53) (18/I) - 16 (67) (7/XI)?

1934 . 1 (70) - 7 (76)

1935 . 1 (77) (8/III) - 7 (83) (17/VII) (ტირაჟი - 1000 .)

ტექსტი ქართ. რუს. და სომხურ ენებზე; დასურათებ.

(უნ.; საჯ.; ქუთ. მხარ. მუზ.)

წინა გვერდი