გაზეთი:   მუშსოფლკორთა დასახმარებლად
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1940
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-178 1940
K-1-562 1940 1941
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მუშსოფლკორთა დასახმარებლად". 1940. გაზ. "კომუნისტის" რედაქციასთან არსებულ მუშსოფლკორთა კაბინეტის ბულეტენი. თბილისი. /მგებ. რედ. - . ხატიაშვილი. გაზ. "კომუნისტის" გამომცემლობა.

1940 . 1 (5/I) - 10 (25/XI); თით. 4 გვ.

1941 . 1 (11) - 6 (16) (30/V)

(უნ.; პალატა)

წინა გვერდი