გაზეთი:   მუშურ - გლეხური წითელი არმიის მებრძოლი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1943
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-322 1943 1944 1945
K-1-579 1943 1944
P 1943
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მუშურ-გლეხური წითელი არმიის მებრძოლი". 1943-1945. ამიერკავკასიის ფრონტის წითელარმიული გაზეთი "თბილისი". /მგებ. რედ. - . ლავრუხინი. /მგებ. რედ. მოადგილე - . დარასელი.

1943 . ... 38 (21/V) - 96 (26/XII) თით. 4 გვ.

1944 . 3 (99) (7/I) - 146 (260) (30/XII)

თანამშრომლები - ოფიცრები და წითელარმიელები.

შენიშვნა: გამოცემის ადგილისა და სტამბის ნაცვლად აღნიშნულია რუსულად რედაქციის მისამართი: ? ? ?

(საჯ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1943წ - -P97/1943

წინა გვერდი