გაზეთი:   მშენებლის ხმა
ორგანო : რიონჰესის მუშა - მოსამსახურეთა ერთდროული გაზეთი
პერიოდულობა: ერთდროული
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1930
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: სარედაქციო კოლეგია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2435 1930
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მშენებელის ხმა". 1930. რაიონჰესის მუშა-მოსამსახურეთა ერთდროული გაზეთი. ქუთაისი/

1930 . [№1] (27/IV) 4 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

შენიშვნა: ცნობა აღებულია საქ. სახ. წიგნის პალატის ხარვეზთა კარტოთეკიდან.

წინა გვერდი