გაზეთი:   მშობლიური კერა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-782 1990 1991 1992 1993
K-1-810 1990 1991 1992 1993
K-2-810 1990 1991 1992 1993
K-3-810 1990
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი