გაზეთი:   მშრომელთა ენთუზიაზმი
ორგანო : ს.კ.პ.(ბ)ზესტ.რაიკომის
გამოცემის ადგილი : ზესტაფონი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1931
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2315 1932
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"მშრომელთა ენტუზიაზმი". 1931-1933. საქ. . . () ზესტაფონია რაიკომის, რაიაღმასკომის და პროფსაბჭოს ხუთდღიური ორგანო. (1934 წელში ორდღიური გაზ.) ზესტაფონი (ზესტაფონის რაიაღმასკომის სტამბა, 1933 წლიდან "მშრომელთა ენტუზიაზმის" სტამბა). რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1931 . 1 (28/V) - 37; თით. 2 გვ.

1932 . 1 (38) - 65 (102) (30/XII) თით. 2 გვ. (ტირაჟი 3000 .)

1933 . 1 (103) (5/I) - 60 (163) (31/XII) თით. 2 გვ. (ტირაჟი 5000 .)

იხ. კრიტიკა გაზეთის შესახებ: "კომუნისტი" 1933 . 16 აპრილი, 88.

იხ. აგრეთვე "ლენინელი" 1932 (?) - 1941.

(უნ.)

წინა გვერდი