გაზეთი:   რია-რია
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1996
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ხორავას N12
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1415 1996 1997 1998 1999 2000
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი