გაზეთი:   ნავსადგურელი (1953/Vმდე იხ.ბოლშევ.ნავსადგურ.)
გამოცემის ადგილი : ფოთი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1953
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-143 1953
K-1-426 1953
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი