გაზეთი:   ნ. ვ. გოგოლი
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1952
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-379 1952
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი