გაზეთი:   ნაპერწკალი (1908 წ. N6 იხ."ცისკარი" )
პერიოდულობა: ყოველდღიური
გამოცემის ადგილი : თფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1908
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: მ.აბაზაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-44 1908
F-2-44 1908
F-3-44 1908
K-2-94 1908
K-09-94 1908
P 1908
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ნაპერწკალი". 1908. ყოველდღიური საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთი. თბილისი. რედ.-გამ. მ. აბაზაძე (სტამბა "ნადეჟდა").

სოც.-დემ. (მენშ.) მიმართულ. ორგანო; იცემოდა დახურული გაზეთის ?ცხოვრების სარკის? ნაცვლად, იმავე თანამშრომელთა შემადგენლობით; სულ გამოვიდა:

1908 წ. №1 (27/V) - №34 (5/VII); თით. 4 გვ.

"დაიხურა თბილისის გენერალ-გუბერნატორის განკარგულებით სამხედრო წესების მოხსნამდე" (იხ. გაზ. "ამირანი" 1908 წ. 9 ივნისის №103). შემდეგ იცემოდა გაზ. "ახალი სხივი" (ერთი ნომერი) და შემდეგ "ხომლი" (1908).

(უნ; საჯ; საქ. მუზ; ფილ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ:  1908წ. -P8/1908

წინა გვერდი