გაზეთი:   ნატვრისთვალი
ორგანო : საინფორმაციო-სარეკლამო კომერციული გაზეთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1989
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-741 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997
K-1-749 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997
K-2-749 1989 1990 1991 1992 1993 1995
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი