გაზეთი:   ნატვრისთვალი - ექსპ. გამოშ. (1991 წ.ფერ.დამატ.)
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: საქართველოს თეატრის მოღვაწეთა კავშირი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-768 1990 1991
K-1-799 1990 1991
K-2-799 1990 1991
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი