გაზეთი:   ნეოფიტი
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1992
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): რუსთაველის გამზ. N84
რედაქტორები: ირინე მახარაძე
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1021 1992 1993
K-1-974 1993
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი