გაზეთი:   ნორჩი დამკვრელი
პერიოდულობა: ერთდროული
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1931
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2348 1931
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ნორჩი დამკვრელი". "Юный ударник". 1931. Однодневная газета Райбюро имени Сталина. თბილისი. (2-ая типогр. Полиграфтреста ВСНХ Грузии). რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1931 . [№1] (31/XII), 2 გვ. (ტირაჟი - 1000 .)

ტექსტი ქართ., რუს. და სომხურ ენებზე.

(საჯ.)

წინა გვერდი