გაზეთი:   რეკლამა +
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1995
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): მარჯანიშვილის N5
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1322 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი