გაზეთი:   ნორჩი ლენინელი(1990 წ. მარტიდან იხ."ნერგი")
ორგანო : საქ.ა.ლ.კ.კ.ცეკას ბ.კ.ო.ცენტრ.და ტფილისის ბიუროების ორგანო
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1931
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-85 1929 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
F-2-85 1933 1954
K-1-96 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1946 1947 1948 1949 1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-2-96 1931 1938 1939 1940 1947 1948 1949 1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
K-3-96 1950 1952 1954 1955 1956 1957 1958
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ნორჩი ლენინელი". 1931-1941. საქ. . . . . . . . ცენტრ. და თბილისის . . . ბიუროების ხუთდღიური ორგანო (ქვესათაური 1934 . - საქ. . . . . ცენტრ. და თბილისის კომიტეტების ორგანო; ექვსდღიური გაზ.) თბილისი. გამომც. - საქ. . . . . რედ. - სარედ. კოლეგია; რედ. . გველესიანი (1932 .), /მგებ. რედ. . წერეთელი (1935-36), . თომაძე (1937), . გელიაშვილი, . ასტვაცატუროვი (1938), . ფირცხალავა (1939), ელ. აგლაძე (1940-41).

1931 . 1 (6/I) - 23 (30/XII); თით. 2 გვ.

1932 . 1 (24) - 72

1933 . 1 (73) (1/I) - 46 (115)

1934 . 1 (116) - 49 (163)

1935 . 1 (164) - 60 (224) (ტირაჟი - 4000 .)

1936 . 1 (225) (6/I) - 63 (286) (30/XII) (ტირაჟი - 6100 .)

1937 . 1 (287) (6/I) - 61 (251) (30/XII)

1938 . 1 (252) (6/I) - 76 (327) (27/XII)

1939 . 1 (328) (1/I) - 95 (422) (27/XII)

1940 . 1 (423) (1/V) - 99 (521) (29/XII)

1941 . 1 (522) (1/I) - 54 (575) (6/VII)

შენიშვნა: ნუმერაციაში დაშვებულია შეცდომა ასეულით და შემდეგ ბოლომდე შეუსწორებლად რჩება.

(უნ.; პალატ; საჯ.)

წინა გვერდი