გაზეთი:   ნორჩი ლენინელი . გამსვ. რედაქ.
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1940
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-207 1940
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ნორჩი ლენინელი". 1940. საქ. . . . . ცენტრალური და თბილისის კომიტეტების ორგანო. გამსვლელი რედაქციის ფურცელი. თბილისი. /მგებ. რედ. - ელ. აგლაძე.

1940 . 1 (27/VI), 2 გვ.

(პალატა)

წინა გვერდი