გაზეთი:   ნორჩი პიონერი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1925
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-480 1925 1926
F-2-480 1925
K-1-97 1926
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ნორჩი პიონერი". 1925-1926. . საქ. . . . ცენტრ. და ტიფლ. ბიუროების ორგანო. ყოველკვირეული გაზეთი. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. გამომცემელი - საქ. კომკ. ცენტრ. და თბილისის კომიტეტები.

1925 . 1 - 40 (24/XII)

1926 . [1] 41 (1/I) - 18 (58) (12/V)

თით. 2 გვ. (ტირაჟი - 4000 .)

შენიშვნა: 1926 წლიდან გამოდის "პიონერი"- სახელწოდებით (იხ.)

(უნ. საჯ.; სარევ. მუზ.)

წინა გვერდი