გაზეთი:   ოზურგეთის მოამბე
ორგანო : საქართველოს სახალხო ფრონტის ოზურგეთის რეგიონული განყოფილების საინფორმაციო ბიულეტენი
გამოცემის ადგილი : ოზურგეთი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1989
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-779 1989 1990
K-1-1877 1989
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი