გაზეთი:   ოკრიბა
გამოცემის ადგილი : ტყიბული
გამოც.დაწყების თარიღი : 1993
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1034 1993 1994 1997 2001 2002 2003 2004
K-1-1005 1993 1997
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი