გაზეთი:   ონი (1990 წ. მარტამდე იხ."განთიადი")
გამოცემის ადგილი : ონი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1990
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-575 1990 1991 1992 1993 2001
K-1-673 1990 1991 1992 1993 2001
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი