გაზეთი:   რეგიონის ტრიბუნა
ორგანო : საზოგადოებრივ - პოლიტიკური გაზეთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქცია (მისამართი): ხიდის ქ. N1
რედაქტორები: ზაზა მრევლიშვილი
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1511 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004
K-1-1302 1997 1998 1999 2001 2002 2004
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი