გაზეთი:   ორიონი
ორგანო : საქ.პროლეტარულ მწერალთა კავშ. ყოველკ. სამხატ. სალიტ. გაზეთი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1923
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: სარედაქციო კოლეგია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-278 1923
F-2-278 1923
K-1-98 1923
K-09-98 1923
P 1923
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"ორიონი". 1923. საქ. პროლეტარულ მწერალთა კავშირის ყოველკვირეული სამხატვრო-სალიტერატურო გაზეთი. თბილისი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. გამომცემელი - საქ. პროლეტ. მწერ. კავშირის გამგეობა; 3-დან გამომცემელი - პარტ. და საბჭ. პრესის კანტორა. (სტამბა "Заря Востока").

1923 . 1 (21/XI) და 2 (7/XII); თით. 4 გვ.

თანამშრ.: . ეული, . ლისაშვილი, . ვასაძე და სხვანი.

(უნ.; საჯ.; საქ. მუზ. სარევ. მუზ.)

შენიშვნა: P ლიტერით აღნიშნული წლიური კომპლექტები იხ: 1923 წ. - P19/1923;


წინა გვერდი