გაზეთი:   ოქროს საწმისი
გამოცემის ადგილი : სოხუმი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1989
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-710 1989 1990 1991 1994 1995 1996 1997 2001
K-1-748 1989 1990 1991 2001
K-2-748 1989 1990 1991
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი