გაზეთი:   პარტსწავლების ხარისხისათვის
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1934
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2377 1934
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი