გაზეთი:   პარტსწავლებისათვის
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1932
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2352 1932
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"პარტსწავლებისათვის". "За портучебу". 1932. Однодневная газета РК КП (б) Грузии имени 26 коммунаров.  თბილისი. (გაზ. "კომუნისტის" სტამბა).

1932 . [№1] (15/X) და №2 (16/X); თით. 2 გვ.

ტექსტი ქართ., რუს. და სომხურ ენებზე.

(უნ.; საჯ.)

წინა გვერდი