გაზეთი:   პატიმრის ხმა
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1989
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-727 1989 1990
K-1-770 1989
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი