გაზეთი:   პედაგოგიური სამრეკლო (1993 წ.დან იხ. ჟურნალებში)
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1991
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-870 1990 1991 2010 2011
K-1-1837 1990 2010 2011
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი