გაზეთი:   პირით წარმოებისაკენ
ორგანო : შრომის სასახლის მუშა - მოსამსახურეთა გაზეთი
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1930
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-440 1930 1931
F-2-440 1930
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"პირით წარმოებისაკენ". "Лицом к производству". 1930-1931. შრომის სასახლის მუშა-მოსამსახურეთა გაზეთი. Газета рабочих и служащих рабочего дворца. თბილისი. ("Заря Востока"- სტამბა). რედ. - სარედაქციო კოლეგია.

1930 . №1 (15/IX), №2 (1/XI); თით. 4 გვ.

1931 . №3 (25/II) (ტირაჟი - 1000 .)

ტექსტი ქართ. და რუს. ენებზე; კედლის გაზეთის ტიპის გამოცემა.

(უნ.; პალატა)

წინა გვერდი