გაზეთი:   პოეზიის დღე
პერიოდულობა: ყოველწლიური
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1922
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-306 1922 1923
F-2-306 1922 1923
K-1-1897 1922 1923
K-2-1897 1922
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"პოეზიის დღე". 1922-1923. საქართველოს ახალ მწერლობის საბჭოს სალიტერატურო გაზეთი. თბილისი.

1922 . 1 (6 მაისი), 4 გვ.

1923 . 2 (6 მაისი) 4 გვ.

(საქ. მუზ.)

წინა გვერდი