გაზეთი:   პოეზიის დღე
პერიოდულობა: ყოველწლიური
გამოცემის ადგილი : ქუთაისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1996
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1598 1996 1997 1998 2000
K-1-1403 1996 1997
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი