გაზეთი:   პოზიცია ჰიპერიონი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1997
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
K-1-1420 1997
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი