გაზეთი:   პროლეტარული ბრძოლა
გამოც.დაწყების თარიღი : 1922
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
არ არის ბიბლიოთეკაში
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"პროლეტარული ბრძოლა". 1922-1923. . . . ბათკომის და აჭარის ცენტრალ. აღმასკომის ორგანო. ყოველდღიური გაზ. ბათუმი. რედ. - სარედაქციო კოლეგია. (1922), . ბახტაძე (1923).

გამოდიოდა გაზ. "ბრძოლის" შემდეგ.

1922 . 425 (1/IX) - 495 (23/XI) ..? თით. 4 გვ.

1923 . 1 (?) - 136 (636) (30/IV) ...?

"პროლეტარული ბრძოლის" შემდეგ იცემოდა გაზ. "ფუხარა" (1924-1928).

შენიშვნა: ბიბლიოთეკებში არ მოიპოვება; ხუთიოდე ნომერი დაცულია აჭარის სახელმწიფო არქივში.

(აჭარის სახ. არქივი)

წინა გვერდი