გაზეთი:   პროლეტარული სტუდენტობა
ორგანო : საქართველოს პროლ. სტუდენტთა ცენტ. ბიუროს ყოველდეკადური ორგანო
გამოცემის ადგილი : ტფილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1930
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
რედაქტორები: სარედაქციო კოლეგია
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-333 1930 1931 1932 1933
F-2-333 1930
K-1-104 1931 1932 1933
K-2-104 1933
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"პროლეტარული სტუდენტობა". 1930-1934. Пролетарское студенчество. საქართველოს პროფკავშირთა საბჭოს სტუდსექციათა ბიუროს ექვსდღიური ორგანო (1933 წლიდან სამდღიური გაზეთი). Общевузовская шестидневная газета. Орган совпрофа Грузии. თბილისი.

1930 . 1 (28/IX) - 9 (21/XII), თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 7000 .)

1931 . 1 (10) - 26 (35) (31/XII) თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 3000 .)

1932 . 1 (36) (8/I) - 53 (88) (25/XII) თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 4500-6000 .)

1933 . 1 (89) (1/I) - 68 (156) (20/XII) თით. 4 გვ. (ტირაჟი - 3000-6000 .)

1934 . 1 (159) (8/I) - 8 (167) (28/II)..?

შენიშვნა: ბიბლიოთეკებში სერიალური კომპლექტები არ მოიპოვება

(უნ.; საჯ.)

წინა გვერდი