გაზეთი:   რადიო ბიულეტენი
პერიოდულობა: ერთჯერადი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1939
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2311 1939
K-1-553 1939
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"რადიო-ბიულეტენი". 1939. საქ. სახკომსაბჭოსთან არსებული რადიოფიკაციისა და რადიოკომიტეტის ერთდროული გამოცემა. თბილისი.

1939 . [№1] (26/XI), 4 გვ.

(პალატა)

წინა გვერდი