გაზეთი:   რადიო გაზეთი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1935
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-2317 1935
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"რადიო-გაზეთი". 1935. საქართველოს სახკომსაბჭოსთან არსებული რადიოფიკაციის და რადიოგადაცემის კომიტეტისა და საქ. . . . . ცეკასთან არსებული რადიოს ხელშემწყობ კომიტეტის ორგანო. თბილისი. გამომცემელი - საქრადიოგამომცემლობა.

1935 . № 1 (15/II)..? 4 გვ.

(საჯ.)

წინა გვერდი