გაზეთი:   რადიო პროგრამები (ს.ფ. იხ."რადიოფრონტი 394")
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1935
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
გამომცემელი: საქ.რადიოგამომცემლობა
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-162 1935 1940 1941
K-1-399 1935
K-2-399 1935
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

"რადიო პროგრამები". 1935-1936, 1940-41. რადიომსმენელთა დამხმარე საქ. სსრ სახკომსაბჭოსთან არსებული რადიოფიკაციისა და რადიოგადაცემების კომიტეტის და საქ. . . . . ცეკასთან არსებულ რადიოს ხელშემწყობ კომიტეტის ორგანო. დეკადური გაზეთი. თბ. გამომცემელი - საქ. რადიოგამომცემლობა.

1935 . 1 (15/II) - 11 (1/IV); თით. 2 ან 4 გვ.

1936 წელს გამოვიდა ბროშურებათ 16-32 გვ. მოცულობით ნუმერაციის აღუნიშნავად 1-10, 11-20

1937 ..?

1938 ..?

1939 ..?

1940 . 1 (12/IV) - 34 (23/XII); თით. 2 გვ. (ტირაჟი - 200 .)

1941 . 1 (35) (6/I) - 22 (57) (17/VI)

ტექსტი ქართ. და რუს. ენებზე.

(საჯ.; პალატა)

წინა გვერდი