გაზეთი:   რადიო სიტი
გამოცემის ადგილი : თბილისი
გამოც.დაწყების თარიღი : 1995
ენა: ქართული
თემატიკა : საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ფონდი-შიფრი-ეგზ    გამოცემის წლები
F-1-1160 1995 1996
K-1-1108 1995
ინფორმაცია გაზეთის შესახებ
ჩანაწერი არ არსებობს
წინა გვერდი